โรดโชว์และกิจกรรมอื่นๆ

ปี 2556

18 ก.ย. 2556 | Thai Tourism Day

04 ก.ย. 2556 | Thai Tourist Day

ปี 2555

29 มี.ค. 2555 | Tisco Corporate Day

16 ก.พ. 2555 | The new Myanmar & Investment Opportunities

10 ก.พ. 2555 | Thai Corporate Day 2012

06 ก.พ. 2555 | J.P. Morgan ‘s Conference 2012

ปี 2554

13 ธ.ค. 2554 | Thai Corporate Day

13 ต.ค. 2554 | Thai Investor Forum 2011

06 ก.ย. 2554 | Roadshow Q2/2011

13 ธ.ค. 2554 | Thai Corporate Day

13 ต.ค. 2554 | Thai Investor Forum 2011

06 ก.ย. 2554 | Roadshow Q2/2011

13 ธ.ค. 2554 | Thai Corporate Day

13 ต.ค. 2554 | Thai Investor Forum 2011

06 ก.ย. 2554 | Roadshow Q2/2011

05 ก.ค. 2554 | SET UK & EU Roadshow

27 มิ.ย. 2554 | Asian Transport Conference 2011

16 พ.ค. 2554 | NDR in USA

11 พ.ค. 2554 | 5th CLSA

19 เม.ย. 2554 | Corporate Access Day 2011

29 เม.ย. 2554 | Thai Focus 2011

13 ม.ค. 2554 | Roadshow DBS 2011

ปี 2553

09 ธ.ค. 2553 | Roadshow Macquarie 2010

29 พ.ย. 2553 | Roadshow 2010