งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566ดาวน์โหลด |เอกสาร
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566ดาวน์โหลด |เอกสาร
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2565ดาวน์โหลด |เอกสาร
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564ดาวน์โหลด |
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562
ดาวน์โหลด ​|
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
ดาวน์โหลด ​|
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
ดาวน์โหลด ​|
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
ดาวน์โหลด ​|
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2560
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2554
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2553
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2552
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2551
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2551
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2551
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2550
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2550
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2550
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2550
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2549
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2549
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2549
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2549
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2548
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2548
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2548
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2548
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2547
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2547
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2547
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2547
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2546
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2546
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2546
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2546
ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2545
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2545
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2545
ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2545
ดาวน์โหลด |