ปฏิทินนักลงทุน

วันที่กิจกรรมสถานที่
29 พฤศจิกายน 2566บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566
10 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566
21 กันยายน 2566บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566ดู
11 สิงหาคม 2566ประกาศผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566
16 มิถุนายน 2566บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566ดู
12 พฤษภาคม 2566ประกาศผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1ปี 2566
29 มีนาคม 2566บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565ดู
24 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศผลประกอบการ ประจำปี 2565
วันที่กิจกรรมสถานที่
16 ธันวาคม 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565
20 กันยายน 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565
21 มิถุนายน 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
30 มีนาคม 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
วันที่กิจกรรมสถานที่
28 กันยายน 2564บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
วันที่ กิจกรรม สถานที่
15 พฤศจิกายน 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2562
อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
13 สิงหาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2562
อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
01 มีนาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2561 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรม สถานที่
19 พฤศจิกายน 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2561 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900Thai Airways PCL, Tower 5, 26th Floor 89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
24 สิงหาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2561 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
25 พฤษภาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2561 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
09 มีนาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2560 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรม สถานที่
21 พฤศจิกายน 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2560 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 สิงหาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2560 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2560 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
21 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
13 มีนาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2559 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรมสถานที่
16 พฤศจิกายน 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2559 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
17 สิงหาคม 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2559 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26 พฤษภาคม 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2559 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
22 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
01 มีนาคม 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2558 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรม สถานที่
19 พฤศจิกายน 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2558 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
24 สิงหาคม 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2558 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
21 พฤษภาคม 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2558 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
15 พฤษภาคม 2558 เยี่ยมชมกิจการบริษัท ณ ศูนย์ฝึกบินจำลอง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
29 เมษายน 2558 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2558 อาคาร 1 ชั้น 13 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900Thai Airways PCL, Tower 1, 13th Floor 89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
24 เมษายน 2558 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
12 มีนาคม 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
13 กุมภาพันธ์ 2558 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 13 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
05 กุมภาพันธ์ 2558 ชี้แจงแผนปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรมสถานที่
26 พฤศจิกายน 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
20 สิงหาคม 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
07 สิงหาคม 2557 THAI 787 Dreamliner - The New Lifestyle Above The Earth โรงซ่อมอากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย สุวรรณภูมิ
31 กรกฎาคม 2557 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 13 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
30 พฤษภาคม 2557 TG′s Shareholder Day ศูนย์ปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21 พฤษภาคม 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
08 พฤษภาคม 2557 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
07 พฤษภาคม 2557 CLSA Asean Forum Thai Airways PCL, Tower 5, 26th Floor 89 กรุงเทพฯ
Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
06 พฤษภาคม 2557 SET-Thai Corporate Day 2014 กรุงเทพฯ
29 เมษายน 2557 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
07 มีนาคม 2557 db TISCO Access Thailand Services Sectors Corporate Day (Deutsche TISCO) กรุงเทพฯ
06 มีนาคม 2557 ชี้แจงผลประกอบการ ประจำปี 2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
12 กุมภาพันธ์ 2557 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 3 ห้อง 3305 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรมสถานที่
29 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลประกอบการ ประจำไตรมาส 3/2556 3/2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 20 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
11 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลประกอบการ ประจำไตรมาส 2/2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
08 พฤศจิกายน 2556 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
18 กันยายน 2556 Thailand Tourism Day (CIMB Securities) กรุงเทพ
01 สิงหาคม 2556 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 13ห้อง 135 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
10 กรกฎาคม 2556 เยี่ยมชมกิจการบริษัท ฝ่ายช่าง บมจ. การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
04 กรกฎาคม 2556 Thai Tourism Day (Phatra Securities) กรุงเทพ
14 มิถุนายน 2556 ชี้แจงผลประกอบการ ประจำไตรมาส 1/2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
10 พฤษภาคม 2556 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
24 เมษายน 2556 The 2013 Annual General Shareholders′ Meeting โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
29 มีนาคม 2556 Analyst Briefing 4Q/2012 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
28 มีนาคม 2556 Company visit (Airbus 380-800) ฝ่ายช่าง บมจ. การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
15 กุมภาพันธ์ 2556 Analyst Briefing (Preview) 4Q/2012 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 3 ชั้น 11 ห้อง 3111 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
29 มกราคม 2556 J.P. Morgan′s ASEAN Corporate Access, Thailand Conference กรุงเทพ
24 มกราคม 2556 Luncheon Talk (UOB Kayhian Securities) กรุงเทพ
วันที่ กิจกรรม สถานที่
12 ธันวาคม 2555 ชี้แจงผลประกอบการ ประจำไตรมาส 3/2555 2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
22 พฤศจิกายน 2555 SET in the City สยาม พารากอน กรุงเทพฯ
21 พฤศจิกายน 2555 Transportation Day (Phatra Securities) กรุงเทพฯ
07 พฤศจิกายน 2555 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3/2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
30 สิงหาคม 2555 Thailand Focus 2012 (Phatra Securities) กรุงเทพฯ
29 สิงหาคม 2555 ชี้แจงผลประกอบการ ประจำไตรมาส 2/2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
08 สิงหาคม 2555 เยี่ยมชมกิจการบริษัท ประจำไตรมาส 2/2555 ฝ่ายช่าง บมจ. การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
08 สิงหาคม 2555 พบปะนักวิเคราะห์และชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
16 กรกฎาคม 2555 ประชุมพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26, 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และฝ่ายช่าง สนามบินดอนเมือง
17 พฤษภาคม 2555 ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26, 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
09 พฤษภาคม 2555 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26 เมษายน 2555 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
29 มีนาคม 2555 TISCO Corporate Day กรุงเทพฯ
02 มีนาคม 2555 ชี้แจงผลประกอบการปี 2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 22 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
16 กุมภาพันธ์ 2555 The New Myanmar and Investment Opportunities in Thailand and India (Maybank Kim Eng Securities) กรุงเทพฯ
13 กุมภาพันธ์ 2555 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4/2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 ชั้น 13 ห้องประชุม 135 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
10 กุมภาพันธ์ 2555 Thai Corporate Day 2012 (CIMB) กรุงเทพฯ
02 กุมภาพันธ์ 2555 J.P. Morgan Thailand Conference 2012 กรุงเทพฯ
27 มกราคม 2555 เยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้ถือหุ้น ประจำไตรมาส 1 / 2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคาร 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรม สถานที่
13 ธันวาคม 2554 Thai Corporate Day (Phatra Securities) กรุงเทพฯ
24 พฤศจิกายน 2554 ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 26 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
12 ตุลาคม 2554 Thai Investor Forum (Phatra Securities) ประเทศอังกฤษ
06 กันยายน 2554 ASEAN & India Conference (UBS Securities) ประเทศสิงคโปร์
06 กันยายน 2554 Non Deal Roadshow (DBS Vickers Securities) ประเทศสิงคโปร์
19 สิงหาคม 2554 ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาส2/2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคาร 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26 กรกฎาคม 2554 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2/2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11 อาคาร 3 ห้องประชุม 3112 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19 กรกฎาคม 2554 SET UNITED KINGDOM & EUROPEAN ROADSHOW (SET & BNP Palibas) ประเทศอังกฤษและยุโรป
17 กรกฎาคม 2554 ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาส2/2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคาร5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
04 กรกฎาคม 2554 The 2019 Annual General Shareholders′ Meeting ประเทศอังกฤษและยุโรป
27 มิถุนายน 2554 Asian Transport Conference (UBS) ฮ่องกง
27 พฤษภาคม 2554 เยี่ยมชมกิจการ ไตรมาส 1/2554 ฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณภูมิ
27 พฤษภาคม 2554 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคาร 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
16 พฤษภาคม 2554 Non-deal Roadshow (บลจ. กิมเอ็ง) สหรัฐอเมริกา
11 พฤษภาคม 2554 5 th CLSA Corporate Access Forum (CLSA) สิงคโปร์
28 เมษายน 2554 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 ห้องประชุม 3305 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
27 เมษายน 2554 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
20 เมษายน 2554 Corporate Access Day (DBS Vickers Securities) ฮ่องกง
07 มีนาคม 2554 พบปะนักวิเคราะห์ ชี้แจงผลประกอบการ ปี 2553 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคาร 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
10 กุมภาพันธ์ 2554 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 4 / 2553 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคาร 3 ห้องประชุม 3305 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ กิจกรรมสถานที่
22 พฤศจิกายน 2553 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 3 / 2553 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคาร 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
20 สิงหาคม 2553 พบปะนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 2 / 2553 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคาร 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900