สถิติและข้อมูลอื่นๆ

งวด 8 เดือน / 2566:

      ▲+164.1%

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

งวด 8 เดือน / 2566:

      ▲+61.8%

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

งวด 8 เดือน / 2566:

      ▲+24 ppt.

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2566มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2566กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2566มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2566เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2566พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2566มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2566กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2566สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2566กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2565มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2565กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2565มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2565เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2565พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2565มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2565กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2565สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2565กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2565ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2565พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2565ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2564มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2564กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2564มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2564เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2564พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2564มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2564กรกฏาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2564สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2564กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2564ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2564พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2564ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2563มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2563กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2563มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2563เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2563พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2563มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2563กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2563สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2563กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2563ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2563พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2563ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2562มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2562กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2562มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2562เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2562พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2562มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2562กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2562สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2562กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2562ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2562พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2562ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2561มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2561กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2561มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2561เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2561พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2561มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2561กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2561สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2561กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2561ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2561พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2561ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2560มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2560กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2560มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2560เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2560พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2560มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2560กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2560สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2560กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2560ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2560พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2560ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2559มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2559กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2559มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2559เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2559พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2559มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2559กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2559สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2559กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2559ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2559พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2559ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2558มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2558กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2558มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2558เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2558มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2558กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2558สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2558กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2558ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2558พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2558ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2557มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2557กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2557มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2557เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2557พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2557มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2557กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2557สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2557กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2557ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2557พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2557ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2556มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2556กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2556มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2556เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2556พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2556มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2556กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2556สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2556กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2556ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2556พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2556ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2555มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2555กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2555มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2555เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2555พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2555มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2555กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2555สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2555กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2555ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2555พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2555ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2554มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2554กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2554มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2554เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2554พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2554มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2554กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2554สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2554กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2553มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2553กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2553มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2553เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2553พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2553มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2553กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2553สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2553กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2553ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2553พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2553ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2552มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2552กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2552มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2552เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2552พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2552มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2552กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2552สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2552กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2552ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2552พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2552ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2551มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2551กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2551มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2551เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2551พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2551มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2551กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2551สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2551กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2551ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2551พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2551ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2550มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2550กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2550มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2550เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2550พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2550มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2550กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2550สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2550กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2550ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2550พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2550ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon
สถิติและข้อมูลอื่นๆ ดาวน์โหลด
2549มกราคมดาวน์โหลด | excel-icon
2549กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด | excel-icon
2549มีนาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2549เมษายนดาวน์โหลด | excel-icon
2549พฤษภาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2549มิถุนายนดาวน์โหลด | excel-icon
2549กรกฎาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2549สิงหาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2549กันยายนดาวน์โหลด | excel-icon
2549ตุลาคมดาวน์โหลด | excel-icon
2549พฤศจิกายนดาวน์โหลด | excel-icon
2549ธันวาคมดาวน์โหลด | excel-icon