รางวัลที่ได้รับ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้นำชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทย ทั้งในแง่ของความสำเร็จ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ และจากสถาบันสำคัญๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นสายการบินนานาชาติส่วนใหญ่ ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานกรุงเทพ ยังให้ความไว้วางใจ ฝ่ายช่างของการบินไทย ในการตรวจซ่อมเครื่องบินตลอดมา สำหรับกิจการด้านครัวการบิน การบินไทยยังให้บริการผลิตอาหารขึ้นเครื่อง ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพในทุกประเภท ตามความต้องการของสายการบินลูกค้า ทั้งนี้ยืนยันได้จากการที่ สายการบินชั้นนำเกือบทุกสายที่บินแวะประเทศไทย ได้เลือกครัวการบินไทยเป็นผู้ผลิตอาหารบริการบนเครื่องบิน

นอกจากนี้ นิตยสารสวัสดีของการบินไทย ซึ่งจัดเป็นอภินันทนาการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ ก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ ตลอดมา กล่าวได้ว่า เกียรติคุณต่างๆ ที่ได้รับนี้ ย่อมเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพกว่า 24,000 คน ทั่วโลก ประกอบกับ ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี และการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลักดันการบินไทย ให้ก้าวรุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2564

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

 • ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก ประจำ ปี 2021 จากสกายแทรกซ์ ได้แก่
  • รางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 3 (World’s Best Airline Cabin Crew)
  • รางวัลสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 4 (World’s Best Airport Services)
  • รางวัลสายการบินที่มีพนักงานให้บริการที่ดีที่สุดของเอเชีย อันดับ 5 (Best Airline Staff in Asia)
  • รางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 6 (World’s Best Economy Class)
  • รางวัลสายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดที่ดีที่สุด อันดับ 9 (Best Economy Class Airline Catering)

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2562

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

 • ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก ประจำ ปี 2019 จากสกายแทรกซ์ ได้แก่
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa 2019)
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่มีพนักงานให้บริการ ยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia 2019)
  • รางวัล 1 ใน 10 สายการบินชั้นนำ ยอดเยี่ยมของโลก ปี 2019 (World’s Top 10 Airlines of 2019)
  • รางวัลสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบิน ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (The World’s Best Airport Services 2019)
  • รางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดที่ดีที่สุด เป็นอันดับ 4 ของโลก (World’s Best Economy Class Airlines 2019)
  • รางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นธุรกิจที่ดีที่สุด เป็นอันดับ 7 ของโลก (World’s Best Business Class Airlines 2019)
  • รางวัลสายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก (The World’s Best Airline Cabin Crew 2019)
  • รางวัลสายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Cabin Crew in Thailand 2019)
 • รางวัล Best Intercontinental Airline จาก The Grand Travel Awards 2019
 • รางวัลสายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย จากงาน 2019 PAX International Readership Awards
 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor ประจำ ปี 2019 โดยได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3
 • รางวัล “Best Catering Award 2018” จากสายการบิน แอร์ไชน่า ประจำ ประเทศไทย
 • รางวัล “Certificate Of Appreciation” จากสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ ประจำ ประเทศไทย
 • รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากงาน TTG Travel Awards 2019 โดยได้รับติดต่อกันครบ 10 ปี และ ได้รับเกียรติบันทึกใน TTG Travel Hall of Fame ตั้งแต่ ปี 2016 ถึงปัจจุบัน
 • รางวัลสายการบินที่ให้บริการตรงต่อเวลายอดเยี่ยม ประจำ ปี 2019 จาก AIRNAV อินโดนีเซีย
 • รับรางวัล SUVARNABHUMI SERVICE EXCELLENCE (SSE) ประจำ ปี 2562 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลหน่วยงานพัฒนาการบริการยอดเยี่ยม EXCELLENCE SERVICE IMPROVEMENT AWARDS ประจำ ปี 2562
  • พนักงานต้อนรับภาคพื้นการบินไทย สังกัดกองบริการ ผู้โดยสารสายการบินลูกค้า ได้รับมอบรางวัล ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมประเภทบุคคล เหรียญเงิน STAFF SERVICE EXCELLENCE AWARDS SILVER MEDAL
  • พนักงานกองบริการพิเศษ ได้รับมอบรางวัล ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมประเภทบุคคล เหรียญทองแดง STAFF SERVICE MODEL AWARDS BRONZE MEDAL
 • การบินไทยรับรางวัลสายการบินที่มีเว็บไซต์ของสายการบิน ยอดเยี่ยมจาก TravelMole ประจำ ปี 2019

รางวัลอื่น ๆ

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่างการบินไทย รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำ ปี 2562

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2561

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class)
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa)
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารสำ หรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering)
  • การจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (World Best Airline 2018)
 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จาก TTG Travel Awards 2018
 • รางวัล 1 ใน 11 สายการบินหลักที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (Travelers’ Choice Major Airline – Asia) จาก TripAdvisor
 • รางวัลผู้ประกอบการดีเยี่ยม จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล DHL Outstanding Handling Service in Bangkok จากบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • รางวัล Agent Friendly Airline Award จาก Korea Association of Travel Agents : KATA
 • รางวัลสายการบินที่มียอดการจำหน่ายบัตรโดยสารยอดเยี่ยม จากงาน Travelport Solutions Showcase and Awards Ceremony 2018 สาธารณรัฐสิงคโปร
 • รางวัล Top Agent Award จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan National Tourism Organization: JNTO) สำ นักงานกรุงเทพฯ
 • รางวัล 2017 Excellent Catering Service Award จากสายการบิน อีวีเอ แอร์ ประจำ ประเทศไทย
 • รางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite In-Flight Food & Beverage และ รางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite Airline Loyalty Program สำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส จากเว็บไซต์ KAYAK
 • เกียรติบัตร Thai SELECT จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงานแสดงสินค้า THAIFEX – World of Food Asia 2018

รางวัลด้านธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ประเภทดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการรายงานการกำกับดูแลกิจการจากบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR 2018) ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมินในภาพรวม 92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำ ปี 2561 ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
 • ประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน และประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กรที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามโครงการ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

รางวัลอื่นๆ

 • รางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภททั่วไป ในชื่อชุด “A NEW THAI VISION” และรางวัลรองชนะเลิศ สมุดบันทึก ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในชื่อชุด “A NEW THAI VISION” จากการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 38 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • บริษัทฯ รับพระราชทาน โล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุน สถาบันองค์กรมุสลิมทั่วประเทศงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1439 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 • ทีมการบินไทยได้รับ ถ้วยรางวัลอันดับที่ 8 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำ ปี 2561 จังหวัดลำปาง

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2560

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class)
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa)
  • รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering)
  • การจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 สายการบินที่ให้บริการที่นั่งชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Airline Seats)
 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จาก TTG Travel Awards 2017
 • รางวัลสายการบินประเภทบินข้ามทวีปยอดเยี่ยมอันดับที่ 8 จากเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก Telegraph Travel Awards 2017
 • รางวัล The Most Influential Thai Company in Belgium and Luxembourg จากหอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย ประจำประเทศไทย
 • รางวัลสายการบินที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบที่สุด (People’s Choice Awards – Top Choice – Airline Category) จากการโหวตของนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 3.7 ล้านคน
 • รางวัลหน่วยงานบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ในงาน Suvarnabhumi Service Excellence 2016 จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล “Honorable Award for Excellent Service” for Ground Service Department ในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมทางด้านการให้บริการลูกค้าภาคพื้นและอุปกรณ์ภาคพื้น จากสายการบิน China Eastern Airlines
 • รางวัล “Outstanding Catering Performance Awards 2016” จากความสามารถในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งกระบวนการผลิตและการส่งมอบอาหารขึ้นเครื่องให้กับสายการบินแอร์มาเก๊า
 • รางวัล “Honorable Award for Excellent Service” for Catering Department ในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมทางด้านกระบวนการผลิตอาหาร การส่งมอบอาหารขึ้นเครื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ทางด้านอาหารจากสายการบิน China Eastern Airlines
 • รางวัลสายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยมประจำปี 2017 หรือ Best Inflight Food 2017 จากการโหวตของสมาชิก IFSA (International Flight Service Association)

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 • รางวัล “Corporate Social Responsibility Award” ประเภท Customer Choice Awards จาก Payload Asia Awards 2017
 • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจาก The Financial Times และLondon Stock Exchange (FTSE) ให้เป็นสมาชิกใน FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็นดัชนียืนยันว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับโลก
 • รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award)ประเภท Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2560 ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน สำหรับฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
 • ประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลอื่นๆ

 • รางวัล Adam Smith Awards Asia 2017 ด้านการบริหารความเสี่ยงยอดเยี่ยม (Best Risk Management Solution) จัดโดยนิตยสาร Treasury Today Asia
 • รางวัลปฏิทินดีเด่น ชนิดปฏิทินแขวน ในชื่อชุด “สำรับไทย” ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ และรางวัลรองชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ในชื่อชุด “สำรับไทย” ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • Chef จากฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันปรุงอาหารระดับนานาชาติ “Sky Delight Awards 2017” ในงาน Sky Service Forum 2017 ณ กรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซีย และได้รับเกียรติให้จารึกชื่อเป็นหนึ่งในเชฟของสมาคมเชฟ แห่งประเทศรัสเซีย

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2558

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

 • รางวัลสายการบินระหว่างประเทศยอดเยี่ยมประจำปี 2015 จาก Today’s Traveller Award
 • รางวัลสายการบินให้บริการเลาจน์สปา ยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ ประจำปี 2015
 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟิก จาก TTG Travel Awards 2015
 • รางวัลยอดเยี่ยม Business Traveller Asia-Pacific Awards 2558 ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลการบริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของโลก (Best Airline Economy Class)
  • รางวัล 1 ใน 3 โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยมของโลก (Top 3 for Best Frequent Flyer Program)
  • รางวัล 1 ใน 3 สายการบินยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟิก (Top 3 for Best Asia-Pacific Airline)
  • รางวัล 1 ใน 3 ห้องรับรองผู้โดยสารยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟิก (Top 3 for Best Airline Lounge in Asia-Pacific)
 • ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ให้บริการชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม และชั้นประหยัดในทางพิสัยไกลยอดเยี่ยมจาก Airline Ratings.com
 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม 2015 China Travel Awards จากนิตยสารทราเวลพลัส สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะสายการบินที่มีเครือข่ายการบินทั่วโลก รวมถึงมีมาตรฐานในการให้บริการทุกจุด บริการด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย และมีการพัฒนาฝูงบินให้ทันสมัย
 • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม จาก Smart Travel Asia 2015 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลการให้บริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยม อันดับ 3 ของโลก
  • รางวัลการให้บริการชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม อันดับ 5 ของโลก
  • รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม อันดับ 6 ของโลก
 • รางวัล “Asia’s Most Admired Brand 2014-2015 จาก WERC สิงค์โปร และ KPMG อินเดีย
 • รางวัลจากนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2015 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
  • อันดับ 5 สายการบินที่ให้บริการดีที่สุดในโลก (World’s Best Airlines for Customer Service 2015) จากการให้บริการบนเครื่องบินด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มพร้อมอาหารชั้นเลิศ ที่นั่งมีความสะดวกสบายและสีสันสวยงาม รวมทั้งการให้บริการดูแลเด็กเล็กระหว่างเดินทางได้ดี
  • อันดับ 7 สายการบินระหว่างประเทศดีที่สุดในโลก (World’s Best Airlines International Airlines 2015) จากการให้บริการที่ดีเลิศในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การให้บริการภาคพื้น การให้บริการบนเครื่องบิน อาหาร ความสะดวกสบายของที่นั่งและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนเครื่องบิน รวมทั้งโปรแกรมสะสมไมล์
  • อันดับ 7 สายการบินที่ให้บริการอาหารดีที่สุดในโลก (World’s Best Airlines for Food 2015) จากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินที่โดดเด่นทั้งรสชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รางวัลอื่นๆ

 • รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดีเด่นด้านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับตราสัญลักษณ์ THAI SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ ในงาน THAIFEX 2015
 • ประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company ประจำปี 2558 ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศปี 2558 จากกระทรวงแรงงานสำหรับฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
 • ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
 • รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ประเภทดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Thailand Energy Awards 2015 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2555

 1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพระดับประเทศ ประจำปี 2555
 2. รางวัล CSRI Recognition ประเภท Most Improved CSR ประจำปี 2555 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รางวัลประเภทดีเยี่ยมจาก “โครงการประสิทธิภาพการดำเนินการพัสดุแบบบูรณาการ” และรางวัลประเภทดีจาก “โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” ในการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัท มหาชน ประจำปี 2555 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 4. นิตยสารสวัสดีได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Award of Excellence in the Best Feature on Asian Travel จาก Asian Publication Awards (APA) และรางวัล Bronze Winner for Design Most Improved Publication, B2C จาก Custom Content Council
  1. รางวัลการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากการประกาศรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2011 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์
  2. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว) จากงานมอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานไทย ประจำปี 2554 จากการประกวด Thailand Energy Award 2011
  1. รางวัลการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากการประกาศรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2011 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์
  2. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว) จากงานมอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานไทย ประจำปี 2554 จากการประกวด Thailand Energy Award 2011

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2554

 1. รางวัลการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากการประกาศรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2011 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์
 2. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว) จากงานมอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานไทย ประจำปี 2554 จากการประกวด Thailand Energy Award 2011

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2553

 1. การบินไทย ได้รับรางวัล สายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (Best Intercontinental Airline ) จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2010 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ เป็นผลมาจากความประทับใจของลูกค้าในการใช้บริการและ ผลิตภัณฑ์ของการบินไทย รวมถึงความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารในนอร์เวย์เป็นอย่างมาก
 2. การบินไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น 2 รางวัลสุริยศศิธร ประจำปี 2553 ประเภท รางวัลชนะเลิศดีเด่นชนิดสมุดบันทึก และรางวัลชนะเลิศดีเด่นประเภทสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดย ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ กรมประชาสัมพันธ์
 3. การบินไทย ได้รับรางวัลสายการบินที่ให้บริการลูกค้าภาคพื้น ยอดเยี่ยม และรางวัลห้องรับรองพิเศษยอดเยี่ยม จากบิสิเนส แทรเวิลเลอร์ อวอร์ด ในประเภท “เที่ยวบินตรงและเที่ยวบินต่อเครื่องไปยังทวีปเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย” ประจำปี 2552 จากการสำรวจความคิดเห็นผู้อ่านนิตยสาร บิสิเนส แทรเวิลเลอร์ ของประเทศเยอรมนี ซึ่งได้จัดให้มีการสำรวจเพื่อจัดอันดับการให้บริการของสายการบินเป็นประจำทุกปี
 4. การบินไทย ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ด้านห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (Best Airline First Class Lounge) และสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ด้านการบริการภาคพื้นที่สนามบิน (Best Airport Services) จากสกายแทรกซ์ (Skytrax) ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจความคิดเห็นผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจากทั่วโลก

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2552

 1. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินระหว่างภูมิภาคดีเด่น อันดับที่ 2 (The Best Intercontinental Airline) ในงานประกาศผลรางวัล Grand Travel Award 2009 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งรางวัลนี้ได้จากการลงคะแนนโดยคณะกรรมการการตัดสิน ซึ่งเป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสวีเดนจำนวน 1,200 คน
 2. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินเอเชียดีเด่น อันดับ 2 ในการมอบรางวัลประจำปี ครั้งที่ 6 ของ Go Asia Awards โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นที่ งานเทศกาลท่องเที่ยว ITB 2009 เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พร้อมกันนี้ ประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็น Best Travel Destination แห่งภูมิภาคเอเชีย การจัดอันดับนี้ มาจากผลการสำรวจผ่าน www.goasia.de ที่ดำเนินในระหว่างเดือน ต.ค. 2551-ก.พ. 2552
 3. การบินไทยได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ดีที่สุด (World Airline Best First Class Lounge 2009) จากสกายแทรกซ์ (Skytrax) ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจความคิดเห็นผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจากทั่วโลก นอกจากนี้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินยังได้รับการจัดอันดับเพิ่มจากอันดับ 4 เป็นอันดับ 3 การบินไทยยังได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 สายการบินชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก
 4. การบินไทยได้รับรางวัล แพลทตินัม แบรนด์ที่เชื่อถือมั่นได้ ประเภท สายการบิน จากผลการสำรวจความชื่นชอบแบรนด์ของผู้บริโภค ประจำปี 2552 โดยนิตยสาร Reader’s Digest จากกลุ่มผู้อ่านในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินเดีย และไทย โดยทำการสำรวจจากแบบสอบถามกว่า 400,000 ใบ ที่จัดส่งไปพร้อมนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2551 ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกัน บริษัท นีลเส็น ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริโภคทางโทรศัพท์ จำนวน 170,000 ราย ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การบินไทยได้รับรางวัล แพลทตินัม แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภค ประเภทสายการบิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
 5. ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (THAI Cargo) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2552 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 6. การบินไทยได้รับ 3 รางวัลสายการบินดีเด่นของโลกจาก สมาร์ท แทรเวล เอเชีย 2009 ในการจัดอันดับแบบสำรวจความคิดเห็น Best in Travel Poll จากเว็บไซต์ สมาร์ท แทรเวล เอเชีย (SmartTravelAsia.com) ซึ่งกลุ่มผู้อ่านเป็นกลุ่มผู้ที่มีความนิยมในการ เดินทางและอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน และโรงแรมกว่า 1ล้านคนทั่วโลก โดยการบินไทยได้รับรางวัลสายการบินดีเด่น อันดับ 2 ด้านการบริการบนเครื่องบินดีเด่น รางวัลสายการบินดีเด่นของโลก อันดับ 3 และ รางวัลชั้นธุรกิจดีเด่นอันดับ 3
 7. การบินไทยได้รับรางวัล ครัวการบินดีเด่นประจำปี 2551 จากสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ปัจจุบัน ครัวการบินไทยเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับ 3 จากผู้ผลิตอาหาร 39 แห่งทั่วโลกที่ผลิตอาหารให้แก่สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ ทั้งนี้ ครัวการบินไทยผลิตอาหารจำนวนกว่า 700,000 ชุดต่อปี ให้แก่สายการบินไทยไชน่า แอร์ไลน์
 8. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2009 (Thailand ICT AWARDS 2009) สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย ซอฟท์แวร์ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยพนักงานการบินไทย จากการประกวด ภายใต้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ ซึ่งการบินไทยเป็นสายการบินแรกของโลก ที่ลูกเรือและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถเข้าถึงข้อมูลเตรียมการบินได้ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทุกแบบ จากทุกเครือข่าย ปัจจุบันมีพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบินใช้ระบบนี้กว่า 10,000 คน

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2551

 1. การบินไทยได้รับรางวัลรางวัลสุริยศศิธรจากการประกวดด้านปฏิทินดีเด่น ชนิดแขวน ประเภท จรรโลกสังคมและสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบันและรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเดียวกัน ประจำปี 2551 โดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 2. การบินไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอาเซียนต้า อวอร์ด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551 (Aseanta Awards for Excellence 2008) ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association หรือ ASEANTA) โดยมีเนื้อหาในการร่วมการสร้างจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ร่วมมือป้องกัน และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการนำเสนอภาพธรรมชาติอันงดงามผ่านทางปฏิทินและสื่อต่างๆ ของการบินไทย ประจำปี 2551 ชื่อชุด “A Journey to Keep the World Beautiful with THAI”
 3. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินระหว่างประเทศที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) ที่นอร์เวย์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2008 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ โดยผู้ตัดสินรางวัล ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและโปรแกรมท่องเที่ยวกว่า 400 แห่งทั่วประเทศนอร์เวย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยรับรางวัล Grand Travel Award 2008 ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก (The Best Tourist Country in the World) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วย
 4. การบินไทยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของสายการบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาส และบิสิเนสคลาสที่ดีที่สุด จากการจัดอันดับโดย Luxury Travel Magazine’s Gold List 2008 ของนิตยสาร Luxury Travel Magazine ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับเลือกอยู่ในอันดับที่ 2 ของ “สายการบินที่จะเลือกใช้บริการในการเดินทางครั้งต่อไป” ด้วย
 5. การบินไทยได้รับรางวัล Go Asia Awards ครั้งที่ 5 สายการบินดีเด่นในอันดับ 3 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในงาน ITB 2008 ที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีรางวัลดังกล่าวได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้อ่านนิตยสาร “Reise+Preise” ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวของเยอรมนี รวมถึงการลงคะแนนเสียงของตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั่วประเทศเยอรมนี
 6. การบินไทย ได้รับการจัดอันดับให้ครองอันดับที่ 3 ของสายการบินที่ดีที่สุดของโลก The World’s Best Award 2008 Top 10 International Airlines จากการร่วมลงคะแนนจากกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร Travel and Leisure ซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทางและท่องเที่ยวเป็นประจำ โดยได้รับคะแนนจากการบริการภาคพื้น ความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง อาหาร บริการบนเที่ยวบิน
 7. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดพิธีมอบรางวัลการประกวด “Thailand Energy Award 2008” โดยการบินไทยได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม : อาคารสำนักงานใหญ่ การบินไทย และรางวัลดีเด่น อาคารสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารใหม่ : อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย
 8. การบินไทย ได้รับ 3 รางวัล จาก Smart Travel Asia 2008 ที่ได้ดำเนินการจัดทำผลสำรวจความนิยมของผู้โดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.smarttravelasia.com ได้แก่ รางวัลสายการบินดีเด่นของโลก อันดับ 3 รางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดีเด่น อันดับ 2 และ รางวัลชั้นธุรกิจดีเด่นอันดับ 3 ทั้งนี้ รางวัล SmartTravel Asia เป็นรางวัลที่ได้จากผลการโหวตความนิยมของผู้โดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.smarttravelasia.com โดยกลุ่มผู้อ่านเป็นซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีความนิยมในการเดินทางและอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบินและโรงแรมกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก
 9. รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Global Traveler Tested Award 2008) จากนิตยสาร Global Traveler ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 10. รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด Asean Energy Awards 2008 ประเภท New and Existing Building ณ ประเทศสิงคโปร์
 11. รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2551 โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์
 12. รางวัลสายการบินที่ดีที่สุดอันดับ 2 ด้านการให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ อันดับ 2 ด้านการให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสารชั้นประหยัดและรางวัลอันดับ 4 ด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ยอดเยี่ยม Best Cabin Staff จาก Skytrax Award 2008
 13. ฝ่ายครัวการบินของการบินไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศเมอคิวรี อวอร์ด 2008 (Mercury Award 2008) ในการประชุมประจำปีของ ITCA (International Travel Catering Association) ที่เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน ทั้งนี้ รางวัล Mercury Award เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นและล้ำหน้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและครัวการบินทั่วโลก ซึ่งฝ่ายครัวการบินได้รับรางวัลจากผลงานของโครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพ ตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็นโครงการที่การบินไทยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรในประเทศให้สามารถปลูกผลผลิตทางเกษตรที่มีความคุณภาพ และปลอดภัย

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2550

 1. การบินไทยได้รับการจัดอันดับประเภท สายการบินระหว่างภูมิภาคยอดเยี่ยมในอันดับ 2 จากนิตยสาร Travel News ประเทศสวีเดน จากการประกาศรางวัลในงาน Grand Travel Award 2007
 2. บัตรเครดิต THAI American Express Platinum ได้รับรางวัลเฟรดี้ อวอร์ดส ประเภท Best Co-brand Card ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จากการประกาศรางวัลครั้งที่ 19
 3. การบินไทยได้รับรางวัลหัองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกันนี้ การบินไทยยังได้รับรางวัลสายการบินดีเด่นอันดับที่ 2 จากเมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่ 4 จากการสำรวจของสกายแทร็กซ์ สถาบันวิจัยอิสระของอังกฤษ
 4. การบินไทยได้รับรางวัล Telly Awards ในสาขาสื่อวิดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมชุด “Sawasdee Thailand” (Best Travel & Tourism Video-Sawasdee Thailand) จากการประกวดครั้งที่ 28 ประจำปี 2007
 5. การบินไทยได้รับรางวัล Best South-East Asian Airline ประจำปี 2007 จากนิตยสาร TTG Travel Award
 6. รายการอาหารของสายการบินไทยที่ให้บริการในชั้นหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกงได้รับคัดเลือกให้เป็น Meal of the Week โดยเป็นการลงความเห็นจากผู้โดยสารทั่วโลกใน www.airlinemeals.net
 7. การบินไทยได้รับรางวัล Best White Wine ของชั้นธุรกิจร่วมกับอีก 6 สายการบิน ในการแข่งขันคุณภาพไวน์ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Best Traveler
 8. การได้รับคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์ Expressen ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของประเทศสวีเดนให้เป็นสายการบินด้าน Best in Test ประจำเดือนมีนาคม 2550 โดยมีคณะกรรมาการคัดเลือกจากทุกสายการบินที่ทำการบินข้ามทวีป ที่เดินทางออกจากเมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
 9. การบินไทยได้รับรางวัล Conde Nast Traveler Business Travel Awards เป็นอันดับที่ 5 จาก 30 สายการบิน ในประเภทสายการบินที่ให้บริการชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก
 10. การบินไทยได้รับรางวัล “Best Transpacific Airline” และ “Best Red Wine” สำหรับเที่ยวบินตรงจากลอสแองเจลิส-กรุงเทพฯ ประจำปี 2550 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา Global Traveler Magazine
 11. การบินไทยได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็น Best Asian Airline อันดับที่ 3 ประจำปี 2007 จากผลสำรวจของผู้อ่านนิตยสาร Business Traveller ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2007
 12. ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นของการบินไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการเช็คอินด้วยความเป็นมิตรในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร จากกลุ่มพันธมิตรทางการบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ประจำปี 2550

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2549

 1. การบินไทยได้รับจัดอันดับ 1 ใน 12 สายการบินยอดเยี่ยมของโลก ประเภทชั้นโดยสาร First Class และ Business Class ประจำปี 2549 ในการจัดทำ “The Gold List 2006 : Luxury Travel Magazine’s Luxury Travel Awards” ของนิตยสาร Luxury Travel ประเทศออสเตรเลีย
 2. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (2006 Award Winner : Cabin Staff Service Excellence) จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารโดยสถาบันวิจัยด้านธุรกิจการบินและขนส่งทางอากาศสกายแทรกซ์ ผ่านทางเว็บไซต์www.airlinequality.com
 3. การบินไทยได้รับรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2006 ประเภทสายการบินระหว่างประเทศที่ดีที่สุด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ จากการลงคะแนนของสมาชิกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนอร์เวย์มากกว่า 300 ราย ทั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สอง ที่การบินไทยได้รับรางวัลนี้ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุด หรือ The World’s Best Tourist Country 2006 อีกด้วย
 4. การบินไทยได้รับรางวัล สายการบินยอดเยี่ยมระหว่างทวีป (Best Intercontinental Airline) จาก สวีดิช แกรนด์ แทรเวล อวอร์ดส ประจำปี 2549 (Swedish Grand Travel Award 2006) จากประเทศสวีเดน โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการร่วมลงคะแนนของคณะกรรมการของแทรเวล เทรดและความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายกว่า 600 แห่งทั่วสวีเดน และประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดประจำปี 2549 อีกด้วย
 5. การบินไทยได้รับรางวัล พาต้า โกลด์ อวอร์ดส ประจำปี 2549 ประเภทโบรชัวร์รายการการท่องเที่ยวของรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ส ดีเด่น จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
 6. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินที่ให้บริการยอดเยี่ยมของโลกและสายการบินที่ให้บริการในเส้นทางเอเชียดีเด่นจากนิตยสาร Agenttravel ประเทศสเปนซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารจำนวน 800 คน
 7. รายการสาระบันเทิงสำหรับระบบจอเล็กติดเก้าอี้ของการบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ WAEA Avion Award 2006 จาก World Airlines Entertainment Association (WAEA) ที่เมืองไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 8. ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การบินไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2549 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 9. ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การบินไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสายการบินที่เป็นเลิศในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2549 จากผลสำรวจผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลก โดยนิตยสาร แอร์คาร์โก้เวิลด์ (Air Cargo World)
 10. ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การบินไทย ได้รับรางวัลสายการบินให้บริการยอดเยี่ยมด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปี 2549 โดยสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
 11. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดที่บินข้ามแปซิฟิก ประจำปี 2549 จากการตอบแบบสำรวจของผู้โดยสารในนิตยสาร Global Traveler ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2549

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2548

 1. การบินไทยได้รับรางวัล “Grand Travel Award 2005” จากประเทศนอร์เวย์ โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการพิจารณาของบริษัทให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวจำนวน 300 แห่ง ทั่วโลกในด้านการให้บริการดีเด่น ทั้งก่อนและหลังการเดินทาง
 2. นิตยสารสวัสดี ได้รับรางวัล “PATA Gold Awards 2005” ด้านภาพถ่ายการท่องเที่ยว ในประภท “Straight to the Top”
 3. ปฏิทินแขวนของการบินไทยได้รับรางวัลสุริยศศิธร ปี 2548 เป็นอันดับ 2 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 4. ห้องรับรองผู้โดยสารของการบินไทยได้รับรางวัลระบบบริหารจัดการด้านสุขอนามัยดีเด่นจากกระทรวงสาธารณสุข
 5. โปรแกรมการท่องเที่ยวรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ของการบินไทยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น (Best of Best Product Award) ประจำปี 2548 จาก น.ส.พ.เมโทรหนังสือพิมพ์รายวัน ที่มีผู้อ่านมากที่สุดของเกาหลีใต้
 6. การบินไทยได้รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยมประเภทต่างๆ จากสกายแทรกซ์ สถาบันวิจัยอิสระด้านธุรกิจการบินและขนส่งทางอากาศ ดังนี้ อันดับ 1 ประเภทบริการอาหารสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดดีเด่น อันดับ 2 ประเภทพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยอดเยี่ยมของโลกและของภูมิภาคเอเชีย อันดับ 2 ประเภทห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม อันดับ 7 สายการบินยอดเยี่ยมของโลกและอันดับ 9 ประเภทสายการบินที่ให้บริการอาหารยอดเยี่ยมสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
 7. การบินไทยได้รับรางวัล Telly Award ครั้งที่ 26 ประจำปี 2005 สาขาสื่อวิดีทัศน์ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมชุด “Happiness in Thailand” และ สาขาการจัดโปรแกรมสารคดีบนเครื่องยอดเยี่ยม “Best Entertainment Production- TV1 Compilation from May-June Cycle ทั้งนี้ Telly Award เป็นรางวัลใหญ่ประจำปีในวงการโทรทัศน์ และการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่อง เชิดชู และส่งเสริมอุตสากรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ วีดีทัศน์ และโฆษณา
 8. นายกนก อภิรดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้บริหารสายการบินยอดเยี่ยมของโลกประจำปี 2548
 9. นิตยสาร Travel+Leisure จัดอันดับ 10 สายการบินชั้นนำของโลก โดยการบินไทยอยู่ในอันดับ 4 จากการสำรวจของนิตยสาร ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2548
 10. การบินไทยได้รับรางวัล 1 ใน 5 สายการบินที่ชื่นชอบของผู้โดยสารจากการสำรวจของ SmartTravel Asia.Com ใน 5 ด้าน ได้แก่ภาพรวมของสายการบิน การให้บริการในชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ การให้บริการบนเครื่องบิน และคุณภาพอาหารบนเครื่องบิน
 11. การบินไทยได้รับรางวัล TTG Travel Award ด้าน “สายการบินยอดเยี่ยม ประเภทที่นั่งผู้โดยสารในชั้นธุรกิจดีที่สุด” ประจำปี 2548 ( the “Best Airline – Business Class”) จาก นิตยสารเทรเวล เทรด การ์เซต หรือ ทีทีจี
 12. การบินไทยได้รับรางวัล Silver Award ประเภทสายการบินพิสัยไกล และ Bronze Award ประเภทตารางบินยอดเยี่ยม จากนิตยสารท่องเที่ยว Reiseblick ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากการสำรวจความนิยมของผู้อ่านในบริการด้านต่างๆ ของสายการบิน อาทิ อัธยาศัยและน้ำใจไมตรีของพนักงาน การตรงต่อเวลา ความคุ้มค่าของราคา ที่นั่งผู้โดยสาร ระบบความบันเทิง ความสะอาดและอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบิน
 13. ฝ่ายครัวการบินได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข
 14. ฝ่ายรักษามาตรฐานและบริหารทั่วไปได้รับประกาศนียบัตรสายการบินที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการบิน จาก IATA Operational Safety Audit (IOSA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสายการบินที่มีมาตรฐานระดับสากล
 15. การบินไทยได้รับเลือกให้เป็นสายการบินระหว่างทวีปยอดเยี่ยมในอันดับ 2 จากนิตยสาร Stand By ประเทศเดนมาร์ก
 16. การบินไทยได้รับรางวัล แดนิช แทรเวล อวอร์ด ประจำปี 2548 (Danish Travel Awards 2005) ในสาขาสายการบินระหว่างทวีปยอดเยี่ยมอันดับ 2 จากสถาบันวิจัยของประเทศเดนมาร์ก โดยเป็นผลจากการสำรวจความนิยมจากบริษัทท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์ก ซึ่งเป็นการสำรวจความประทับใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร อาทิ การบริการในเที่ยวบิน การบริการภาคพื้นดิน และสำนักงานการบินไทยที่โคเปนเฮเกน
 17. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินระหว่างทวีปยอดเยี่ยมจากนิตยสาร RES ประเทศสวีเดน

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2547

 1. โครงการส่งเสริมการพาณิชย์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ของการบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศจาก ASEANTA AWARDS FOR EXCELLENCE 2004 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภทกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Best ASEATA Marketing & Promotional Campaign Award) และรางวัลชนะเลิศประเภทบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Best ASEAN Travel Article Award) เรื่อง 99 Cool Things about Bangkok จากนิตยสารสวัสดี ที่แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวรวม 99 แห่งในกรุงเทพฯ
 2. การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 สายการบินที่ได้รับความนิยมที่สุด 1 ใน 5 สายการบินชั้นหนึ่งที่ดีที่สุด และ 1 ใน 3 สายการบินที่ดีที่สุดด้านบริการบนเครื่องบิน ประจำปี 2547 จากการสำรวจความนิยมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.smarttravelasia.com
 3. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดับธงชาติประเภทหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด (จากผู้เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดจำนวน 186 หน่วยงาน) จากคณะอนุกรรมการจัดการประกวด
 4. สายการบินเอมิเรตส์ ได้มอบรางวัล Ground Handling Agent ดีเด่น ให้แก่การบินไทย ในโอกาสที่สถานีกรุงเทพได้รับการยกย่องให้เป็นสถานีคุณภาพด้านการจัดระบบควบคุมความปลอดภัยภาคพื้นดินติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี และมีการอำนวยความสะดวกให้กับเที่ยวบินต่างๆ กว่า 2,000 เที่ยวบิน
 5. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 ของโลกและได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาจำนวน 10,821,215 คน จาก 90 สัญชาติทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ www.airlinequality.com ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 – มีนาคม 2547 โดยสถาบันวิจัยอิสระด้านธุรกิจการบินและขนส่งทางอากาศ หรือ สกาย แทรกซ์ ของประเทศอังกฤษ
 6. ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นของการบินไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2547 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน จากกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
 7. ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวม 3 รางวัล ดังนี้
  1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน
  2. รางวัลสถานประกอบกิจการชมเชย ด้านการบริหารและคุ้มครองสุขภาพอนามัย
  3. รางวัลสถานประกอบกิจการชมเชย ด้านการจัดการและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 8. การบินไทยได้รับรางวัลประเภทสายการบินต่างชาติยอดเยี่ยม ประจำปี 2547 จากการสำรวจของหนังสือพิมพ์ The Korea Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษที่มีผู้อ่านสูงสุดในประเทศเกาหลี โดยการบินไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 คือ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2545-2547
 9. การบินไทย ได้รับรางวัลประเภท สายการบินดีเด่น ประจำปี 2547 จากหนังสือพิมพ์ FOCUS หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีผู้อ่านสูงสุดใน ประเทศเกาหลี ที่ทำการสำรวจประเภทผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลี
 10. โปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัสของการบินไทยได้รับรางวัล Freddie Awards ในอันดับที่ 2 ของสายการบินต่างชาติที่ให้บริการดีเด่น จากการสำรวจของนิตยสาร Inside Flyer
 11. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมประจำปี 2547 จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารแทรเวล เทรด การ์เซท กว่า 28,000 คน จาก 14 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก และจีน
 12. การบินไทยได้รับรางวัลห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม (first class lounge) 1 ใน 5 ของโลก ประจำปี 2547 จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารผ่าน www.airlinequality.com ที่จัดโดยสกายแทรกซ์ หรือสถาบันวิจัยอิสระด้านธุรกิจการบินและขนส่งทางอากาศ ของประเทศอังกฤษ
 13. การบินไทยได้รับรางวัล Danish Travel Award ประเภทสายการบินระหว่างทวีปยอดเยี่ยม จากการท่องเที่ยวประเทศเเดนมาร์ก ประจำปี 2547 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยการสำรวจของสถาบันวิจัยประเทศเดนมาร์ก
 14. การบินไทยได้รับรางวัลระบบการจัดการรักษาความสะอาดบนเครื่องบินยอดเยี่ยม จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ทั้งนี้ การบินไทยเป็นสายการบินแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการนำมาตรการป้องกันการเกิดโรคซาร์สมาใช้อย่างต่อเนื่อง
 15. การบินไทยได้รับรางวัล Wanderlust Travel Awards ในฐานะเป็นสายการบินยอดเยี่ยมรองอันดับที่ 2 ของโลกจากกว่า 300 สายการบินทั่วโลก จัดโดยนิตยสาร Wanderlust
 16. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียจากการจัดงาน Airline Marketing Workshop จัดโดยท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ ประเทศกรีซ
 17. นิตยสารสวัสดีของการบินไทยได้รับรางวัล Avion Award ในอันดับที่ 2 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับนิตยสารบนเครื่องบินที่ยอดเยี่ยม จาก The World Airline Entertainment Association
 18. การบินไทยได้รับรางวัล PATA Gold Award 2004 ประเภทโฆษณาท่องเที่ยวสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association)
 19. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศสายการบินที่ให้บริการเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารยอดเยี่ยมประเภทแชมเปญ และรางวัลที่ 3 ประเภทไวน์แดงจากนิตยสาร Business Traveler

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2546

 1. แชมเปญของการบินไทยได้รับรางวัล Best Cellars in The Sky 2003 Award จากนิตยสาร Business Traveller
 2. การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินยอดเยี่ยมของโลกประจำปี 2546 (The World’s Best Airlines) จากนิตยสารบิสซิเนส แทรเวลเลอร์ ในประเภทต่างๆ ดังนี้
  • สายการบินยอดเยี่ยม (Best Airline) อันดับ 4 ของโลก
  • สายการบินยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก (Best Asia-Pacific Airline) อันดับที่ 3
  • สายการบินยอดเยี่ยมสำหรับที่นั่งชั้นที่หนึ่ง (Best First Class) ในอันดับที่ 6
  • สายการบินยอดเยี่ยมสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ (Best Business Class) อันดับที่ 9
  • สายการบินยอดเยี่ยมสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด (Best Economy Class) อันดับที่ 3
  • สายการบินยอดเยี่ยม ในด้านรายการสะสมไมล์ใน การเดินทาง (Best Frequent Flyer Programme) อันดับที่ 6
 3. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินระหว่างทวีปยอดเยี่ยม จากการท่องเที่ยวประเทศแเดนมาร์ก ประจำปี 2546 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยการสำรวจของสถาบันวิจัยประเทศเดนมาร์ก
 4. การบินไทยได้รับเลือกจากผู้โดยสารให้เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองอันดับที่สอง (The Preferred Airline Category ) จากนิตยสารไทม์ เอเชีย ที่ได้รวบรวมผลสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารบนเครื่อง
 5. รายการส่งเสริมการตลาด “เที่ยวไทย ปลอดภัย ได้โชค” หรือ “Luck is in the Air” ได้รับรางวัล TTG Honours 2003 จากนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.ท่องเที่ยวและการกีฬา ในการกระตุ้นผู้โดยสารให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้น หลังจากเกิดวิกฤติโรคซาร์ส
 6. การบินไทยได้รับรางวัล Disclosure Award ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 7. การบินไทยได้รับจัดอันดับติด 1 ใน 10 บริษัทยอดเยี่ยมในสาขาการให้บริการและผลิตภัณฑ์ดีเด่น โดยการสำรวจของ นิตยสาร Far Eastern Economic Reveiw

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2545

 1. การบินไทยได้รับรางวัลผลงานโฆษณายอดเยี่ยม หรือ พาต้า โกล์ด อวอร์ดส ประจำปี 2545 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยรางวัลที่การบินได้รับ ประกอบด้วย
  1. รางวัลประเภทมรดกและวัฒนธรรม ได้แก่ ผลงานปฏิทินประจำปี 2545 ชุดสุวรรณภูมิ
  2. รางวัลประเภทโฆษณา การท่องเที่ยว สื่ออิเลคโทรนิค ได้แก่ ผลงานภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ชุด สวัสดีอันดามัน (ชุดลิงกับเต่า)
  3. รางวัลประเภทโบรชัวร์ท่องเที่ยว ได้แก่ ผลงานรอยัลออคิด ฮอลิเดย์ โบรชัวร์ 2544/45
  4. และรางวัลสุดท้าย รางวัลประเภทโปสเตอร์ท่องเที่ยว ได้แก่ ผลงานโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จุดบิน พม่า เวียดนาม ลาวและฮ่องกง
 2. โปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย ได้รับรางวัลเฟรดดี้ อวอร์ด ครั้งที่ 14 ใน 3 ประเภท คือ การให้บริการลูกค้า การแลกของรางวัล และเว็บไซต์ดีเด่น ประจำปี 2545 จากทั้งหมด 9 รางวัล
 3. นิตยสารสวัสดีของการบินไทยได้รับรางวัลในการประกวด การออกแบบสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักออกแบบ สิ่งพิมพ์ (Society of Publication Designers) ที่นครนิวยอร์ก โดยนิตยสารสวัสดี ได้รับรางวัลในหัวข้อ “Design Features” และ “Photography: Reportage (story)”
 4. การบินไทยได้รับรางวัลแพลทตินั่ม ซึ่งเป็นรางวัลยอดผลิตภัณฑ์แห่งเอเชีย ติดต่อกันเป็นปีที่สาม จากผลการสำรวจความชื่นชอบ ของผู้บริโภคจากหนังสือรีดเดอร์ ไดเจสท์ ประจำปี 2545
 5. ผลงานโฆษณาชุด “สวัสดีอันดามัน” ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์ เพื่อผู้บริโภคในรางวัล ประเภทสินค้าและบริการ ประจำปี 2544 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากภาพยนตร์โฆษณากว่า 1,900 เรื่อง
 6. การบินไทยได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากการสำรวจของนิตยสารบิสสิเนส เทรเวิลเลอร์ ทั้งนี้ รางวัลที่การบินไทยได้รับ ประกอบด้วย – 1 ใน 3 สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Best Asia-Pacific Airlines) – 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดของโลก (Best Airlines) – 1 ใน 10 สายการบินที่ให้บริการชั้นหนึ่งดีที่สุดของโลก (Best First Class)- 1 ใน 5 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดดีที่สุดของโลก (Best Economy) – 1 ใน 5 สายการบินที่มีรายการสะสมไมล์ดีที่สุดของโลก (Best Frequent Flyer Program)
 7. การบินไทยได้รับรางวัล 1 ใน 3 สายการบินระหว่างประเทศที่ให้บริการในระยะไกลดีที่สุด (International Long-Haul) ประจำปี 2545 จากนิตยสารคอนเดอนาสท์ เทรเวิลเลอร์ ของประเทศอังกฤษ (Conde’ Nast Traveller : British Edition)
 8. การบินไทยได้รับการจัดอันดับเป็นสายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Southeast Asian Airline) ประจำปี 2545 จากนิตยสารเทรเวิล เทรด กาเซ็ท หรือ ทีทีจี (TTG, Travel Trade Gazett) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการลงทุน ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้อ่านโดยผ่านการกรอกแบบสอบถาม
 9. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินระหว่างประเทศยอดเยี่ยมประจำปี 2545 (Best Intercontinental Airline of the Year) จากพิธีมอบรางวัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศเดนมาร์ก (Danish Travel Awards) ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่การบินไทยได้รับรางวัลดังกล่าว/li>
 10. การบินไทยได้รับรางวัล Disclosure Award 2002 จาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในการที่การบินไทยเป็นหนึ่งในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ม ีคุณภาพเปิดเผยข้อมูลในระดับที่ดี
 11. คอลัมน์ “Thai Food Special” ในนิตยสาร “สวัสดี” ของการบินไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2545 ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจาก The Eddies Excellence Awards
 12. การบินไทยได้รับรางวัลชมเชยด้านบริการประชาชนดีเด่นจากโครงการระบบขายบัตรโดยสาร และเช็คอินอัตโนมัติ ในการประกวด โครงการรางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2545

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2544

 1. ขบวนรถบุปผชาติการบินไทย ภายใต้แนวคิด “Getting to Know You” ชนะการประกวด ขบวนรถบุปผชาติโรสพาเหรด ครั้งที่ 112 ในประเภทศิลปหัตถกรรม “CRAFTSMAN AWARD” ที่เมืองพาซาดีน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการบินไทยได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
 2. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จากงาน ASEANTA AWARDS FOR EXCELLENCE 2001 จำนวน 4 รางวัล จัดโดย ASEAN Tourism Association โดย 4 รางวัลดังกล่าวประกอบ ด้วย รางวัลชนะเลิศประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น (Best Asean Cultural Preservation Effort) ได้แก่ งานภาพ ชุดลงลายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และนารายณ์ทรงสุบรรณ บนปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะฯลฯ รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ดีเด่น (Best Asean Poster) ได้แก่โปสเตอร์การประชาสัมพันธ์จุดบินไปยังประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และ จ.ตรัง รางวัลชนะเลิศประเภทจุดท่องเที่ยวใหม่ในภูมิภาคเอเชียที่น่าสนใจดีเด่น (Best New Tourism Attraction In The Asean Region) ได้แก่ โครงการวิวาห์ใต้สมุทร จ.ตรัง และรางวัลชนะเลิศประเภทรายการท่องเที่ยว ในเอเชียดีเด่น (Best Airlines Program Into Asean) ได้แก่ รายการท่องเที่ยว รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ปี 2000/2001
 3. การบินไทยได้รับรางวัลพาต้า โกลด์ อวอร์ดส ประจำปี 2544 (PATA GOLD AWARDS) ได้แก่ รางวัลโปสเตอร์ท่องเที่ยวดีเด่น ซึ่งเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จุดบินไปยังประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา และจังหวัดตรัง ประเทศไทย
 4. คลังสินค้าสถานีภูมิภาคเชียงใหม่ หาดใหญ่และภูเก็ต ได้ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002 จากสถาบัน BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
 5. ฝ่ายช่าง และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับใบรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI
 6. ฝ่ายโภชนาการ การบินไทย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2544 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ
 7. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการไวน์ที่ดีที่สุดในชั้นธุรกิจจากนิตยสาร Business Traveller
 8. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศโฆษณายอดเยี่ยม ประเภทการคมนาคมขนส่งและการบริการ ภายใต้แคมเปญ HAVE YOU EVER SEEN WORLD HERITAGE จากนิตยสารโฆษณาของประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมนิตยสารโฆษณาของญี่ปุ่น
 9. การบินไทยได้รับการโหวต ให้เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมสูงสุด จากการลงคะแนนของผู้เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ www.holiday-asia.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของนิตยสารฮอลิเดย์ เอเชีย
 10. การบินไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุด 1 ใน 3 ของสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในชั้นประหยัด นอกจากนี้ยังติดอันดับ 1 ใน 5 ของสายการบินที่ดีที่สุดในโลกในชั้นธุรกิจ และติดอันดับสายการบินที่มี รายการสะสมไมล์ดีที่สุดด้วย จากการสำรวจผู้อ่านในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ของนิตยสาร Business Traveller
 11. การบินไทยได้รับรางวัลที่ 1 สายการบินระหว่างทวีปยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากผลสำรวจของสถาบันวิจัยแห่งประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นการสำรวจจากจากสายการบินทั้งหมด 66 สายการบินทั่วโลก
 12. ศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จากสหพันธ์บริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration) หรือ FAA ที่มีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานในระดับซ่อมใหญ่ (Overhaul) เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544
 13. สำนักงานการบินไทย สาขาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมรางวัลโคแดนซา แอดเวอร์ไทซิง อวอร์ด 2544 ซึ่งเป็นแคมเปญโฆษณาเพื่อโปรโมทเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสาร Kansai One Week
 14. การบินไทยได้รับรางวัลอาคารสูงที่มีระบบป้องกันอัคคีภัยดีเด่น ประจำปี 2544 จากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
 15. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ Airbus Industries ในฐานะที่ใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส 330 ทำการบินในเส้นทาง ภูมิภาคเอเชีย โดยมี เที่ยวบินที่สร้างรายได้จากจำนวนชั่วโมงสูงสุดในปี 2544 เมื่อเทียบกับสายการบินทั่วโลก ที่ใช้เครื่องบินแบบเดียวกัน และเป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาสูงสุด

 

รางวัลที่การบินไทยได้รับปี 2543

 1. ขบวนรถบุปผชาติการบินไทยในนาม “CELEBRATING MAJESTIC THAILAND” ชนะการประกวดขบวนรถบุปผชาติ โรสพาเหรด ครั้งที่ 111 ในประเภทศิลปหัตถกรรม “CRAFTSMAN AWARD” ที่เมืองพาซาดีนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. การบินไทย ได้รับรางวัล “สุริยศศิธร” จากสมาคม นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ปฏิทินชุด “กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค” ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2543 ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประเภทปฏิทิน ชนิดแขวน รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประเภทสมุดบันทึก และรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ
 3. การบินไทยได้รับใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001ของเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ จาก สถาบันบิวโร เวอริทัส ควอลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bureau Veritas Quality International) หรือ BVQI
 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป การบินไทยได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ 9001 จากสถาบันบิวโร เวอริทัส ควอลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bureau Veritas Quality International) หรือ BVQI
 5. งาน “วิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง” ซึ่ง การบินไทย เป็นผู้ดำเนินการและร่วมให้การสนับสนุน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการประชาสัมพันธ์ จากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ พาต้า (PATA)
 6. การบินไทยได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นสายการบินดีเด่นของโลก ด้านการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร จากผลการสำรวจของ อินไฟล์ท รีเสิร์ช เซอร์เวย์ (Inflight Research Survery)
 7. ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันดีเอ็นวี (Det Norke Veritas ,DNV ) จากประเทศนอร์เวย์
 8. ไวน์ขาว Chateau de Rully 1997, Comtes C. de Ternay, Antonin Rodet ของการบินไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ไวน์บริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยม จากการประกวด Annual Cellars in the sky ปีที่ 12 ของนิตยสาร Bussiness Traveller
 9. การบินไทย ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 ของสายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในด้านที่นั่งชั้นประหยัด ด้านอาหารบนเครื่องบิน ด้านการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้านการสะสมไมล์ในการเดินทาง จากการสำรวจของนิตยสารบิสซิเนส เทรเวิลเลอร์ เอเชียแปซิฟิก (Business Traveller Asia Pacific)
 10. ฝ่ายบริการสถานีภูมิภาค (เชียงใหม่) และฝ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้นของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ใบ รับรองคุณภาพมาตรฐานไอเอสโอ 9002 จากสถาบันอาร์ดับเบิลยูทูฟ (RW Tuv) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 11. การบินไทยได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ 200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย จากการสำรวจของนิตยสาร ฟาร์ อีสเทิร์น อีโค โนมิก รีวิว ในหัวข้อของการให้บริการลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ผลการดำเนินงานทางการเงิน เป็นต้น
 12. รายการสะสมไมล์ รอยัล ออคิด พลัส การบินไทยได้รับรางวัล เฟรดดี้ อวอร์ด เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการสำรวจความพึง พอใจของผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกสะสมไมล์ทั่วโลก ของนิตยสาร อินไซต์ ฟลายเออร์ โดยการบินไทยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ประเภท ดังนี้ รางวัลให้บริการลูกค้ายอดเยี่ยม รางวัลการแลกรางวัลตอบแทนยอดเยี่ยม รางวัลเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์สำหรับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติยอดเยี่ยม รางวัลจดหมายข่าวยอดเยี่ยมรางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม และรางวัลรายการสะสมไมล์ยอดเยี่ยม แห่งปี