หน้าหลัก

Together, fly higher

นักลงทุนสัมพันธ์

THAI

3.32

– %

ข้อมูลหลักทรัพย์

9,010,000

ปี 2565

1,640,000

ปี 2564

5,870,000

ปี 2563

จำนวนผู้โดยสาร

การบินไทยสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารทั่วโลกในหลาย ๆ จุดหมายปลายทางและเต็มใจที่จะก้าวข้ามมาตรฐานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าทุกเที่ยวบินจะราบรื่นดุจแพรไหม

รายได้รวม

ล้านบาท

105,041

ปี 2565

23,747

ปี 2564

48,431

ปี 2563

EBITDA

ล้านบาท

17,241*

ปี 2565

(2,712)*

ปี 2564

(11,319)

ปี 2563

*EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ 56-1 One Report
ปี 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 1/2566

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำไตรมาสที่ 1/2566

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

ปฏิทินนักลงทุน

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร