ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ประชุมพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ 16 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ผู้บริหารระดับสูง นำโดยคุณโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ ผู้แทนสถาบัน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการเข้าร่วมประชุมพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และในช่วงบ่ายทีมงานได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมเครื่องบิน โบอิ้ง 747-400 ที่ได้รับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องบิน ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน สนามบินดอนเมือง

ย้อนกลับ