ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

การบินไทยได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ได้จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards 2013 โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) แบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 20,000-50,000 ล้านบาท โดยมี คุณรัช ตันตนันตา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร และคุณเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลดังกล่าว