เยี่ยมชมเครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์

เยี่ยมชมเครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์

09 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร/คุณรัช ตันตนันตา ให้การต้อนรับ      นักลงทุนสถาบันจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS VICKERS ในการเยี่ยมชมเครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ ณ บริเวณ Hangar ฝ่ายช่าง การบินไทย สุวรรณภูมิ

โดยเครื่องบินลำดังกล่าว ได้บินตรงมาจากเมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา เพื่อมาเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ย้อนกลับ